DE REKERE 2.0

Door bomen bewoners bij de buurt betrekken

In Alkmaar-Noord zijn de afgelopen weken drie zogenaamde Tiny Forests geplant. Deze minibosjes bestaan uit zeshonderd bomen op een oppervlakte van 200 vierkante meter. Ze staan in de Daalmeer, Horn-Zuid en Huiswaard. In die wijk is Marleen Hageman de initiatiefneemster van dit project.

Marleen woont al ruim dertig jaar in een van de schoolpleinwoningen, pal naast basisschool De Regenboog. Deze zijn indertijd gebouwd met het idee dat kwaadwillenden zich gezien zouden  voelen door de aanwezigheid van bewoners bij de schoolpleinen. In de loop der jaren zijn op en rond het school- en sportterrein diverse zaken verbeterd. Zo werden straatlantaarns geplaatst, kwamen er hekken om te voorkomen dat het veld als parkeerterrein werd gebruikt en werden de schoolpleinen gezelliger gemaakt. Dit jaar is daar het Tiny Forest aan toegevoegd. Daarvoor zag Marleen afgelopen voorjaar een oproep op Facebook. Dat sprak haar aan, waarop ze besloot zich sterk te maken voor een dergelijk minibos in de wijk.

Locatie vastgesteld

In overleg met de gemeente werd uiteindelijk een plek vastgesteld op het sportveld langs de Tochtwaard. Vervolgens werden de buurtbewoners geïnformeerd. Enkele reageerden afwijzend omdat ze zich gepasseerd voelden toen het plan gepresenteerd werd. Dat kwam over als een voldongen feit, zonder inspraak, terwijl het Tiny Forest naast hun huis en voor hun raam zou komen. Uiteindelijk werd een andere plek uitgezocht, verder van de woningen vandaan. Na overleg ging iedereen akkoord met de nieuwe locatie.

Basisscholen betrokken bij realisatie

Bij de realisatie van het bos zijn twee plaatselijke basisscholen betrokken: Durv en De Regenboog. Hun leerlingen hebben het bos geadopteerd. Dat houdt in dat zij de eerste twee jaar voor het onderhoud en beheer zorgen. Die periode volstaat om de geplante bomen te laten aanslaan. Daarna kunnen ze op eigen kracht verder groeien. Bij het beheer worden de leerlingen overigens begeleid door medewerkers van de gemeente en vrijwilligers van IVN.

600 bomen geplant

Marleen: “Er zijn drie jonge bomen per vierkante meter geplant, in totaal gaat het om 600 stuks in de Huiswaard. In Alkmaar-Noord zijn in drie minibossen met in totaal 1800 bomen geplaatst. De jonge aanwas moet uiteindelijk leiden tot een fraaie en natuurlijke plek.” Zij kijkt met een goed gevoel terug op haar initiatief. “Het duurde even voor we de handen op elkaar kregen, maar met de nieuwe locatie kwam er een ommezwaai bij de bewoners. Die zien het als een aanwinst voor de wijk. Ook de scholen zijn enthousiast. De leerlingen maken er op speelse wijze kennis met de natuur en beschouwen het gebied als hun bos.”

Fraaie ontmoetingsplek

De Rekere is ook blij met het initiatief. Renske Pijpelink, sociaal cultureel werker bij het wijkcentrum, wil het in de toekomst gebruiken voor educatieve bijeenkomsten. “Het brengt de natuur letterlijk dichterbij de bewoners. Daarnaast zorgt het voor verbetering van de luchtkwaliteit en meer biodiversiteit. We denken aan workshops in samenwerking met IVN en stichting Animo. Het bos is immers heel geschikt als ontmoetingspunt voor wijkbewoners. Dat is een van de uitgangspunten van Tiny Forest: naast het planten van bomen, wat goed is voor het milieu, is het ook een plek voor educatie, natuurbeleving en onderling contact. Daar willen we op inspelen.”

 

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Het is een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen, kleine zoogdieren én mensen. Kinderen leren er over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek.

Het idee voor een Tiny Forest is bedacht is door een Indiase ingenieur. Hij baseerde zich op de bosbouwmethode van een Japanse bomenexpert. Die ontwikkelde vijftig jaar geleden een methode om natuurlijke, inheemse bossen te herstellen.

Vijf jaar geleden werd de eerste Tiny Forest van Europa in Zaandam geopend. Inmiddels zijn samen met gemeenten, scholen en buurtbewoners al tientallen Tiny Forests in Nederland gerealiseerd. Basisscholen De Regenboog en Durv in Huiswaard plantten in november het derde minibos in de stad. Het kreeg de toepasselijke naam ‘Regenboogbos voor Durvals’.

Vanwege corona-maatregelen was er geen feestelijke opening. Het plan is om in het voorjaar van 2021, wanneer de jonge boompjes in blad staan, de Tiny Forests officieel te openen.

Ruimte reserveren

Via dit formulier kunt u een ruimte reserveren voor uw feest, vergadering of activiteit.

Aanmelden vrijwilligers

We kunnen altijd vrijwilligers gebruiken, wil jij ons daarbij helpen? Meld je dannu aan.

Informatie aanvragen

Heb je vragen? Schroom niet en stel ze aan ons.