DE REKERE

In Memoriam Ab Olie

Zaterdag 15 december is Ab Olie overleden. In deze editie daarom twee in memoria om deze bijzondere man te gedenken. Een namens de medewerkers, vrijwilligers en bestuursleden van stichting De Rekere, en een namens de vrijwilligers en bestuursleden van Wijkactiviteiten Huiswaard.


Ab was zowel de oprichter van de wijkvereniging in Huiswaard als initiatiefnemer van De Rekere. Het voorzitterschap van stichting De Rekere 2.0 droeg hij drie jaar geleden over, zijn inzet voor het wijkcentrum en de sociale activiteiten in de wijk liet hij daarentegen niet los.

De voormalig wijkagent was nauw betrokken bij de ontwikkelingen in de Huiswaard. Met een niet aflatende inzet, een sterke betrokkenheid en een geheel eigen aanpak droeg hij jarenlang bij aan het sociaal welzijn in de wijk. Daarbij had hij altijd oog voor de zwakkeren in de samenleving.

Zijn uitgebreide netwerk, zijn enorme betrokkenheid en zijn niet aflatende inzet voor de medemens kenmerkten Ab. We denken dan ook met veel respect aan hem. Wij wensen zijn naasten veel sterkte.
 
Namens alle betrokkenen bij De Rekere,
Willem van Douwen, voorzitter


Er is een markante Alkmaarder heengegaan

Ab Olie, geridderd door Hare Majesteit koningin Beatrix en ontvanger van de gouden speld van de gemeente Alkmaar. Hij ontving de speld voor zijn onnoemelijke inzet voor de wijk Huiswaard in het algemeen en de Wijkvereniging in het bijzonder.

Veel, heel veel inzet. Waar hulp nodig was, daar was ook Ab Olie. Ondoorgrondelijk, maar het resultaat, dat was voor hem het allerbelangrijkste.
 
Ab Olie was een olie-man die deed wat moest en smeerde waar nodig. Nu de kennisgeving van zijn overlijden in de krant staat, is het echt: Ab is er niet meer. Het zal voor heel veel mensen een schok te weeg brengen. 

Wij wensen al zijn dierbaren heel veel sterkte.

Namens alle betrokkenen bij de wijkactiviteiten in Huiswaard, 
Leo Sterk
 

Ruimte reserveren

Via dit formulier kunt u een ruimte reserveren voor uw feest, vergadering of activiteit.

Aanmelden vrijwilligers

We kunnen altijd vrijwilligers gebruiken, wil jij ons daarbij helpen? Meld je dannu aan.

Informatie aanvragen

Heb je vragen? Schroom niet en stel ze aan ons.